Bir Sevdayı

Bir sevdayı bir sevdaya katıp
Yaşamak, basamak basamak
Bir adımı bir sonrakinin
Bir sonrakini bir öncekinin kutsiyetiyle
Tutup
Yükselmek, uçmak fersah fersah

Lebinin nemlerini alıp
Gözünün karasıyla demlemek
Yemekten sonra içmek arzusuyla
değil
Yemek niyetine kalplere sunma
dileğiyle

Bir mumu
Bir feneri
Bir ayı
Işıksızlığımın ışığı değil
Esmer nurumun hürriyeti sayıp
Hidayetime zul görmek

Varlığımı varlığına katıp
Göğe yükselebilmek dileğinin
Arşın son durağının
Cennetin kanıtı zülüflerinin
Türküsünü dolamak isterim
dilimin tezenesine

İsmine mah yüzlü demişler
doğduğu gün
Doğduğun gün kamer ar edip
yüzünün nurundan
Ağu dökmüş suratına
Galibi belli müsabakaya
Yenilgi bahanesi yaratma çabasıyla

Bir ümidi bir ümide katıp
Yükselmek, basamak basamak
Bir hayatı tozlu bir heyhattan alıp
Ümit etmek, kucak kucak