Gün gelir

Gün gelir
Gül gelir
Gün gelir
Ağu olur

Zemheri gelir
Naçarlara yağar kar
Kış gelir
Sevenleri aydınlatır kar

İki kişi kavuşur
Ömür olur
Bir yar gider
Ömür biter

Sen gelirsin
Biz olur
Belki gelirsin
Hiç olurum

Bir uçak iner
Vuslat ağlar
Hicran biter
Yüreğimde kuşun kanadı kırılır

Kuş olur
Kafesine girerim
Kanatlanır
Alevine pervane olurum

Bir severim
Sen olursun
Gidersem
Sade ten kalırsın

Saf olurum yanına
Kaf olurum masalına
Aha o zaman
Anka ol başıma