Sessizliğin Sesi

Şişşş
Sessiz ol
Sessizliğin sesini dinle
Doğanın tınısına kulak ver
Kapat televizyonu, buzdolabını, bilgisayarı
Bugün sadece sessizlik var
Onun ahengi, onun sesi var

Su sesi
Şişşşş dinle sadece
Kirpiklerin değmesin birbirine
Telefonunu sessize alma kapat direk, titremesin hayallerin gibi

Kim gıcırdatıyor kapıyı, kesin şunu
Bugün ben varım, bir de sessizlik
Şu güm güm eden de ne
Durdurun kalbimi sessizliğin sesini bozuyor

Susss
Hemşire edasında bir işaret
Sessiz ol bugün onun sesini dinleyeceğiz
Dinle huzurun sesi, sessizliğin sesi

Hayat sana diyorum sus
Sen de dinle bu sesi
Heyhat!

Susturamıyorum
İşitemiyorum sessizliğin sesini