Söz Gelimi

Söz gelimi
Bir gülü sevmek istiyorum
Bağrıma basa basa
Saklısını okşaya okşaya
Dikeniyle ağlatmasaydı

Bir uzak iklimin
Isınmaya başlayan ilkbaharında
Yağmura yakalanma korkusu olmadan
Yağmur olmak vardı
tüm bereketimle

Seke seke gittiğim yollarda
Seve seve düşmenin arzusu
Susamış gönüllere

Bir katrede ummandım
Sınırlarım ummadığım diyarlarda
Derinliğim bilmediğim diplerde
Bittiğinde
Korkmadım korkmalıymışım

Söz gelimi
Bir yorgun olmak isterdim
Bıkmışlıkları tüketen
Bir uzun romanın kahramanı

Gide gele düşe kalka
Normali unuttum
Öpe koklaya mı sevmeli insan
Gidip de gelmeyerek mi
Ya da gelip gelip giderek
Tecrübe heybeme kattım

Alternatifler artmalıydı
Gitmekle kalmanın yanına
Giderken kalmayı eklemeli insan
İnsan eklememeli yaşamalı

Söz gelimi
Dingin ölmek isterdim
Bu kadar huzur fazla
Olmalı son sözüm
Olmamalı son sözüm
Habersiz kapanmalı kapaklar
Aniden sönmeli ışıklar