Tezat

Her geliş bir gidişin başlangıcı
Her aşk bir ayrılığın habercisi
Her doğum bir ölüme gebe
Her giriş ardındaki çıkışın ışığı
Her çiçek bir kuru yaprağın hışırtısı
Her kış yaza bir göz kırpış

Negatif pozitifin manası
Müjdenin sevinci kara haberin kederinde
Beyaz kudretini siyaha borçlu

Tüm zıtlıkların ışığında
Mevcudiyetin bağlı olduğu tüm karşıtlıklarda
Her sabahın geceye çıktığı bu şehirde
Tüm bunları düşünebilmenin lezzetiyle
Ve tadılmaya korkulan bu lezzetin
Ağızda bıraktığı o mayhoş tatla
Yaşamaktı hayat…